Klima cihazlarının icadı çok geçmişte dayanmaktadır ve günümüze kadar lüks bir durumdan çıkarak ihtiyaç haline gelmiştir. MÖ 1500 yılların da Leonardo da vinci milanın dükünün eşinin odasını serinletmek amacı ile kölelerin bile yeri geldiğin de çevirebildikleri bir fan icat etmişti. Buna benzer olarak da Hindistan da yaygın olan tavandan asmalı modeller kullanılmaya başlanmıştı. Başlar da insan gücü ile aktif bir şekil de kullanılan yelpaze daha sonra mekanik bir hale getirilmiştir. O zamanlar her ne kadar bizler için yetersiz bir hava dalgası olsa da o zamanlara göre en iyi sıcaklık ve ya da serinlik aracı olmuştur. 19. Yüzyıldan sonra ise kazanların radyatörlerin ve fanların teknolojik açıdan gelişmesi ile birlikte yaygın bir şekil de kullanım haline gelmiş bir teknolojik cihaz olmuştur. 1844 tarihin de bir hastanenin müdürü olan John Gorrie endüstriyel tip klima icadı hakkın da bir proje geliştirmiş ve 1851 yılın da dünya da yaygın bir şekil de kullanım faaliyetini göstermesine aracı olmuştur. Pistonlu bir kompresör parçası ile gelişmiş olan bu proje bir çok et balık türlerini dondurma açısından bir çok önemli işletmeler de kullanım sağlanmış ve bu saye de dünya da kabul görmüştür. 

1904 yılın da 70 kişilik bir üye birlikte ASRE ( Amerika soğutma mühendisleri birliği) ortaya çıkmıştır. Klima cihazlarının gerçek anlam da nam salmasını sağlayan bir profesyonel kişi ise Willis H. Carrier dir ve 1876-1950 yılların da tüm dünya da kabul görmüş bir proje halin de klima cihazını geliştirerek kabul görmüştür. 1911 yılların da buluş haline gelen klimanın rutubet gibi olumsuz hava durumları açısından büyük bir araştırma haline getirmiş olan Carrier psikometrik bir tablonun da icadını bulmuş olan kişidir. Profesyonel bir şekil de zekası ile birlikte 1922 yılın da ilk olarak santrüfj soğutma makinesinin icadını yapmıştır.  1920 yılların da ise Carrier konforlu klimalarını büyük bir atağını yapmıştır. Ve dünyaca kabul görünmüş ve gelişime uğrayarak günümüze kadar ulaşmıştır. 

SERVİSİ ARA